מבחן רישוי שנתי

טרם הפניה למבחן רישוי שנתי אבחון יסודי שיכלול את כלל המרכיבים יביא אתכם ורכבכם למעבר חלק וקל של המבחן ללא עיכובים מיותרים,

אנו נבדוק את מצב הבלמים ונראה האם גזי הפליטה עומדים בתקנות זיהום האוויר, נבצע בדיקה מקיפה למערכת החשמל תוך תשומת לב לאורות ולאיתות. נמשיך בבדיקה מעמיקה לכיוון הגלגלים, נעבור על הריקבון בתחתית הרכב (אם ישנו), נבדוק את מצב ההגה ותפקודו תוך מתן בדיקה נוספת כוללת שאמורה לתת תמונה מדויקת על מצבו הכללי של האוטו.

אנו מציעים לכם שירות אישי של העברת הטסט עצמו. נשמח להגיע בעצמנו למכון הרישוי ולהוריד מעליכם את הנטל המתיש.

אנו מבצעים אימות נתונים ומקבלים את המסמכים הדרושים מבעל הרכב: אגרת טסט חתומה, תעודת זיהוי, ביטוח חובה בתוקף וייפוי כוח חתום.